12+ Tips to Improve Your Attention/Focus

Tips to Improve Your Attention/Focus

Improve Attention – Tips to Improve Your Attention/Focus At every moment of our lives, our senses transmit information from the outside world to our brain, from which the brain filters the important ones. Then the brain responds to the information …

Read more

হেলচী – হেলচীৰ স্বাস্থ্যজনিত উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ – Benefits of Buffalo Spinach

হেলচী

হেলচী – হেলচীৰ স্বাস্থ্যজনিত উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ – Benefits of Buffalo Spinach/Enhydra Fluctuans পৃথিৱী ২,৫০,০০০ বিধ উচ্চ উদ্ভিদেৰে ভৰপূৰ আৰু এই উদ্ভিদ সমূহৰ ভিতৰত ৮০,০০০ বিধ উদ্ভিদ হৈছে ঔষধি গুণেৰে পৰিপুষ্ট। পৃথিৱীৰ এই ঔষধি জাতীয় উদ্ভিদবোৰৰ  ব্যৱহাৰ লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। …

Read more

17+ ৰোগন বাদাম উপকাৰিতা – Benefits of Almonds

ৰোগন বাদাম উপকাৰিতা - Benefits of Almonds, Uses, Side Effects

ৰোগন বাদাম উপকাৰিতা তথা ঔষধি গুণাগুণ – Amazing Health Benefits of Almonds, Uses, Side Effects চমু পৰিচয় আমাৰ খাদ্যসামগ্ৰীত স্মৃতিবৰ্ধক হিচাপে যিবোৰ ফলমূল অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বাদাম।আমি সচৰাসচৰ খোৱা চীনা বাদাম (Peanut) ৰ উপৰিও আন বহুতো উন্নত …

Read more

আমাৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাত এলভেৰাৰ গুৰুত্ব – Role of Aloe Vera in our Health

আমাৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাত এলভেৰাৰ গুৰুত্ব - Role of Aloe Vera in our Health

আমাৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাত এলভেৰাৰ গুৰুত্ব – Role of Aloe Vera in our Health চমু পৰিচয় ঘৰুৱা সৌন্দৰ্য্যৰ বাবে ব্যৱহৃত এবিধ ঔষধিগুণসম্পন্ন এবিধ গছ হ’ল এলভেৰা (Aloe Vera) যাক অসমীয়াত ছালকুঁৱৰী বুলি জনা যায়। সাধাৰণতে ২-৩ ফুট উচ্চতাৰ এই গছজোপাৰ পাতসমূহ …

Read more

২৫+ গোন্ধোৱা বনৰ উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ – Benefits and Uses of Whiteweed

গোন্ধোৱা বনৰ উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ

গোন্ধোৱা বনৰ উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ – Benefits and Uses of Whiteweed/Ageratum Conyzoides চমু পৰিচয় পৃথিৱী ২,৫০,০০০ উচ্চ উদ্ভিদেৰে ভৰপূৰ আৰু এই উদ্ভিদ সমূহৰ ভিতৰত ৮০,০০০ বিধ উদ্ভিদ হৈছে ঔষধি গুণেৰে পৰিপুষ্ট। পৃথিৱীৰ এই ঔষধি জাতীয় উদ্ভিদবোৰৰ ব্যৱহাৰ লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। …

Read more

১২+ গিলইৰ উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ – Benefits of Giloy

গিলইৰ উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ - Benefits of Giloy

গিলইৰ উপকাৰিতা আৰু ব্যৱহাৰ – Benefits and Uses of Giloy/Gulancha tinospora (Tinospora cordifolia) চমু পৰিচয় পৃথিৱী ২,৫০,০০০ উচ্চ উদ্ভিদেৰে ভৰপূৰ আৰু এই উদ্ভিদ সমূহৰ ভিতৰত ৮০,০০০ বিধ উদ্ভিদ হৈছে ঔষধি গুণেৰে পৰিপুষ্ট। পৃথিৱীৰ এই ঔষধি জাতীয় উদ্ভিদবোৰৰ ব্যৱহাৰ লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত …

Read more